Thứ Hai, 26 tháng 8, 2019

Nhà Phú Mỹ Hưng- 53 tuyến đường

BÁN NHÀ PHÚ MỸ HƯNG :
PHÚ MỸ HƯNG GỒM CÁC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SAU :
Khu Văn Hóa Giải Trí :
 1. Giới thiệu
 2. KP Hưng Phước 1 (96 nền đất)
 3. KP Hưng Phước 2 (96 nền đất)
 4. KP Hưng Phước 3 (96 nền đất)
 5. KP Hưng Phước 4 (72 nền đất)
 6. KP Mỹ Toàn 3 (96 nềnđất)  
 7. KP Hưng Gia 1 (96 nền đất)
 8. KP Hưng Gia 2 (96 nền đất)
 9. KP Hưng Gia 3 (96 nền đất)
 10. KP Hưng Gia 4 (72 nền đất)
 11. KP Hưng Gia 5 (65 nền đất)
 12. KP Hưng Thái 1 (142 nền đất)
 13. KP Hưng Thái 2 (42 nền đất)
Khu Cảnh Đồi :
 1. Giới thiệu
 2. Khu phố Mỹ Toàn 1 (74 nền đất)
 3. Khu phố Mỹ Toàn 2 (72 nền đất)
 4. Khu phố Nam Thiên 1 (65 nền đất)
 5. Khu phố Nam Thiên 2 (55 nền đất)
 6. Khu phố Nam Thiên 3 (58 nền đất)  
 7. Khu phố Nam Long 1 (38 nền đất)
 8. Khu phố Nam Long 2 (92 nền đất)
 9. Khu phố Nam Long 3 (47 nền đất)
 10. Khu phố Phú Gia  (99 nền đất)
 11. Khu phố Mỹ  Hoàng  (36 nền đất)
 12. Khu phố Mỹ Hưng (53 nền đất)
 13. Khu phố Mỹ Hào (46 nền đất)
 14. Khu phố Mỹ Quang (46 nền đất)  
 15. Khu phố Mỹ Kim 1 (51 nền đất)
 16. Khu phố Mỹ Kim 2 (37 nền đất)
 17. Khu phố Mỹ Kim 3 (38 nền đất)
 18. Khu phố Nam Quang 1 (64 nền đất)
 19. Khu phố Nam Quang 2 (46 nền đất)
 20. Khu phố Mỹ Tú 1 (40 nền đất):
 21. Khu phố Mỹ Tú 2 (27 nền đất):
 22. Khu phố Mỹ Tú 3 (16 nền đất) :

Khu Kênh Đào :
 1. Giới thiệu
 2. Khu phố Mỹ Giang 1
 3. Khu phố Mỹ Giang 2
 Khu Nam Viên :
 1. GIỚI THIỆU
 2. BIỆT THỰ MỸ GIA 1
 3. BIỆT THỰ  MỸ GIA 2
 4. BIỆT THỰ MỸ PHÚ 1
 5. BIỆT THỰ MỸ PHÚ 2
 6. BIỆT THỰ MỸ THÁI 1
 7. BIỆT THỰ MỸ THÁI 2
 8. BIỆT THỰ MỸ THÁI 3
 9. BIỆT THỰ MỸ VĂN
 10. BIỆT THỰ NAM ĐÔ
 11. BIỆT THỰ NAM THÔNG 1
 12. BIỆT THỰ NAM THÔNG 2
 13. BIỆT THỰ NAM THÔNG 3
 14. BIỆT THỰ CHATEAU
Quí KH quan tâm Nhà Phú Mỹ Hưng

XEM TIN ĐĂNG

K/gửi môi giới  : 0934070077-0918932223

Viber/zalo : 0934070077

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét